Meteo-emoția la temperaturi ridicate

0
9

Prognoza meteo nu mai este de multă vreme la televiziune un gen informativ scurt, clar și înfipt, constând în anunțarea obiectivă a unor fenomene meteorologice și a temperaturilor.

 

Sunt aproape 20 de ani de când PRO TV lansa o emisiune nonconformistă, pe muchia di­ver­tis­mentului, în care Gianina Corondan se răs­fă­ța prezentând strident vremea. Prima apa­ri­ție de acest fel de la noi con­trasta cu maniera pro­to­co­la­ră, încheiată la nasturi, în ca­re știrile meteo fuseseră abor­date la televiziunea publică. De atunci, toate televiziunile, fără excepție, s-au des­că­tu­șat și au trecut la atac, folo­sind pretextul prognozelor pen­tru a-și spori audiența. Cu me­saj și recuzită schimbate, anunțul meteorologic s-a transferat în di­ver­tis­ment, păstrând totuși ceva informație pen­tru a-i justifica existența în grilă. Curat info­tainment!

Deși este, de regulă, o emisiune scurtă, apen­dice la programele de știri sau la pachetele ma­tinale, prezentarea vremii se bucură de toa­tă atenția din partea producătorului. Ale­gerea prezentatorilor se face după aceeași gri­lă cu cea a emisiunilor cu vedete: fete fru­moase, picioare lungi, profil agreabil sau bă­ieți tineri cu alură sportivă. Internetul spune că Meteo este cea mai populară emisiune în Mexic, de când a poposit aici o foarte sexy pre­zentatoare, cu voce explozivă și poponeț im­petuos, dublând audiența emisiunii. Bătălia pen­tru audiență trece și prin știri, așadar pre­zentarea vremii probabile ră­mâne un pretext excelent. Ori­cât ar fi de pragmatică ne­voia oamenilor de a afla cum e vremea pentru a-și adapta activitățile, îmbrăcămintea, că­­lătoriile etc., felul cum se îm­pachetează aceste in­for­ma­ții – altminteri ușor de ac­ce­sat pe Internet de pe site-uri spe­ci­alizate ca accuweather.com, vremea.net, meteo.ro sau, și mai sigur, inmh.ro – contează în epoca presei emoționale, a sen­zaționalismului declarat.

S-a schimbat și decorul, care a devenit, de când cu tehnicile digitale, interactiv, cu hărți fabuloase arătând ciclonul și anticiclonul, no­rul sau curentul direct din satelit. Pre­zen­ta­torii ating, ca niște magicieni, harta, pu­nân­du-i telespectatorului pe tavă informații com­plexe și spectaculoase, de neimaginat acum do­uă decenii. Animații, efecte speciale, gra­fice, toate sunt antrenate pentru a ține aten­ția și audiența. Mai mult, Digi 24 vine cu ima­gini în timp real din orașele patriei, cu tem­peraturile și precipitațiile aferente, asistat de Google Earth și alte minuni ale noilor teh­no­logii. Decorul ca decorul, dar și costumația con­tează. PRO TV, care a dat cândva tonul, se deosebește și azi de alte televiziuni, îm­brăcând un actor, pe Florin Busuioc-Busu, în haine fistichii și punându-l în dialog amical cu prezentatorii știrilor matinale. Pentru a-i spori popularitatea, prezentatorului i s-a dis­tribuit un rol, între filosof și măscărici, care lansează ghicitori și probleme de pers­pi­ca­citate fără legătură cu starea vremii. De altfel, tot PRO TV a experimentat transformarea unui băiat de la Meteo, altminteri destul de șters, în mire-vedetă, cu nuntă transmisă live și divorț în mai multe episoade. Excepție de la aceste formate face Săptămâna de vreme de la Realitatea TV, cu un pronunțat caracter info-educativ, o excepție în peisajul te­le­vizual.

Nimic nu se economisește când e vorba de provocarea emoțiilor. S-a renunțat la termenii prea tehnici, preferându-se descrieri ex­presive. Textul prognozelor este când com­plice, când apocaliptic, cu exaltări și lacrimi. „Avem vești proaste, avertizare de cod gal­ben, portocaliu, roșu“, „temperaturi incen­dia­re“, „cea mai friguroasă iarnă din ultima sută de ani“, „fenomene extreme“, „caniculă fără precedent“ etc., așa sună Apocalipsa zilnică, in­terpretată ca în filme. Chiar dacă potopul se dovedește a fi, în realitate, o banală ploaie, atenția telespectatorului este mobilizată. Într-o cercetare publicată acum câțiva ani făcută de ActiveWatch cu titlul Un om a mușcat o știre, sunt analizate formatele, durata, formulările, tehnica de captare a audienței în știri, in­clu­zând și felul cum s-au prezentat ninsorile unei zile de iarnă: „Vampirismul emoţional pa­re să devină o practică tot mai întâlnită în televiziunea contemporană. Jurnalul de ştiri nu mai este doar un produs informativ, ci o adevarată incursiune în universul psiho-afectiv al tuturor actorilor implicaţi (pre­zen­tatorii, corespondenţii, personajele ştirii, dar şi telespectatorii). În încercarea de a da con­sistenţă actului jurnalistic, buletinul de ştiri nu se mai adresează unor telespectatori ano­nimi, ci unor martori. Se construieşte o buclă atemporală şi aspaţială în care contează doar sentimentele de moment pe care ştirile le pot stârni. Practic, telespectatorul-martor nu mai trebuie să evalueze sau să ia decizii. Trebuie doar să simtă“, este concluzia studiului.

Comentează

Please enter your comment!
Please enter your name here
Please enter your comment!