Pensiile speciale și ipocrizia PSD

0
24

PSD nu e deloc sincer când se laudă că dorește să limiteze povara financiară a pensiilor speciale.

 

Tupeul maxim te lasă adesea fără replică. Pe aceasta contează, de altfel, Liviu Dragnea și partidul pe care îl conduce. Duminică seara, la România TV, Liviu Dragnea spunea, de pil­dă, despre pensiile speciale, că „s-a greșit când s-a făcut legea… s-a făcut electoral, poa­te cu bună-credință, dar cu multă neștiință“. Trebuie să recunoaștem că abilitatea domnului Dragnea de a se de­tașa, senin, de o lege pro­mo­va­tă de guvernul PSD în 2015, prin OUG, este impresionantă. Astăzi, Liviu Dragnea se arată preocupat de sustenabilitatea sistemului public de pensii și de „pensiile ce­lorlalte milioane de români“, ca și când până acum nu ar fi știut că pensiile speciale, care costă bugetul de stat 6 miliarde de lei anual, nu se bazează pe principiul contributivității, ci „sunt alimentate din bugetul de stat“. Iar noi, ca proștii, ar trebui să credem că abia acum a înțeles PSD că, prin aplicarea noii Legi a sa­la­ri­­zării bugetarilor, care prevede creșteri anu­ale importante, pensiile militare aveau să crească astronomic an de an, proporțional cu măririle de salarii ale personalului activ. Mai degrabă ne putem gândi că, de fapt, PSD a încercat să evite cât a putut măsura de di­mi­nuare a creş­terii pensiilor speciale, eliminând prevederea actualizării lor nu numai cu rata inflaţiei, ci şi cu 50% din creşterea reală a ve­niturilor celor an­ga­jaţi în sis­tem. Aduc drept ar­gumente în sprijinul acestei ipoteze fap­tul că PSD a încer­cat mai în­tâi să echilibreze bu­getul pe alte căi, cum ar fi impozitarea cifrei de afaceri şi taxa de so­li­daritate. Nevoit să renunţe la aceste măsuri aberante şi antieconomice, PSD a recurs la măsuri ne­po­pu­la­re, ca li­mi­tarea creșterii pen­siilor mi­li­tare și plafonarea in­demnizațiilor pentru creș­te­rea copilului. Amin­tim că tot PSD a abolit plafonul acestor in­dem­nizații și că, atunci când Dragoș Pâslaru, mi­nis­trul Muncii în Gu­vernul Cioloș, a atras aten­ția asupra poverii fi­nanciare pe care o ge­ne­rează indemnizațiile de câteva zeci de mii de eu­ro, PSD a sărit ca ars și l-a criticat aspru, ce­ea ce Dacian Cio­loș, trezit în mod sur­prin­ză­tor din letargie, i-a amintit lui Liviu Dragnea zilele trecute.

 

Dacă suntem însă atenți la detalii, vedem că marele curaj al Guvernului Tudose față de ex­ce­sele pensiilor militare este foarte limitat: nu se schimbă nici metodologia, nici ba­za de cal­cul, nici vârsta de pensionare, doar procentul de actualizare. Angajații din servicii, din MAI și din MApN vor putea în con­tinuare să re­cur­gă la artificiile de calcul care au generat pen­sii de lux pentru ofițerii su­pe­riori și se vor pu­tea reangaja, cel puțin deo­camdată, la stat, îmbogățindu-se pe banii con­tribuabilului, ca o castă de privilegiați ce sunt. Interesant este că premierul Tudose îl depășește pe Liviu Drag­nea la capitolul ipo­crizie, dezavuând le­gea ca­re permite obți­nerea acestor venituri cu­mu­la­te, deși s-a nu­mărat printre inițiatorii ei.

 

Conchidem deci că PSD nu este deloc sincer când se laudă că dorește să limiteze povara fi­nanciară a pensiilor speciale. Dacă ar fi, ar re­nunța la ele cu totul, inclusiv la cele ale ma­gistraților, care nici nu fac obiectul recentei OUG a Guvernului Tudose. Altfel totul este pur și simplu praf în ochi, mai ales că toate pen­siile de lux aflate în plată rămân neatinse și vor crește în continuare ca până acum. Toto­dată, PSD a avut grijă să-și pună la adă­post apropiații, dacă ne gândim la cazul co­misarului-șef de poliție Alina Popescu, „mâna dreaptă“ a ministrului de Interne Carmen Dan, sau la secretarul de stat din MAI Cor­nel Ciocoiu, ambii pensionați în iunie 2017 și reangajați imediat pe același post.

 

Să fim realiști: pensiile speciale vor greva mul­tă vreme de acum înainte bugetul de stat pen­tru că simbioza dintre o clasă politică co­ruptă și ministerele de forță nu poate fi des­ființată de aceeași clasă politică coruptă. Amin­tim că PNL a votat cu zel, iar preșe­din­tele Klaus Iohannis a promovat prompt Le­gea pensiilor militare 223/2015. Era la mintea cocoșului că urma o hemoragie de cadre din sistemul de securitate națională. Astfel, între 1 ianuarie 2016 și aprilie 2017, s-au pensionat peste 20.000 de angajați din MAI, MApN și ser­viciile de informații, majoritatea specialiști tineri, de 40-45 de ani, care probabil s-au re­angajat imediat. Criza de cadre din sistem s-a declanșat deci mai de mult, nu în ultima lu­nă, când a apărut doar un nou val de pen­sio­nări. Potrivit presei, Legea 223/2015 era menită să determine plecarea din sistem a ca­dre­lor apro­piate de regimul Băsescu și urma să fie abro­gată după șase luni. Dar iată că nici Guvernul Cioloș, nici guvernele PSD-ALDE de anul aces­ta nu au avut curajul s-o facă. Ce­ea ce ne ser­vește astăzi PSD este doar o câr­peală și, mai ales, o operațiune de ima­gine, menită, cred, să genereze o perdea de fum pentru a masca dificultățile financiare ce vor urma și, poa­te, să facă mai ușor de im­pus unele mă­suri de echilibrare bugetară, ca­re vor viza al­te ca­te­gorii de cetățeni. Vom afla adevărul atunci când vom vedea pro­iec­tul noii legi a pensiilor, pe care îl promite gu­ver­nul. Până atunci, un singur lucru este cer­t: suntem guvernați de o clică de ires­pon­sabili ipocriți, repartizați în mai multe partide, care se bat între ei pentru banii noștri. Viitorul ne este deci asigurat – doar că el sună extrem de prost.

Comentează

Please enter your comment!
Please enter your name here
Please enter your comment!